Μετά την Γενική Συνέλευση και τις αρχαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν στα γραφεία του Σ.Ρ.Ε. στις 17.06.2019 για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Ραδιοερασιτεχνών Ελλάδος, εξελέγησαν οι κάτωθι και κατόπιν της 1ης συνεδρίασης στις 01.07.2019 συστάθηκε σε σώμα, το νέο Δ.Σ. που αποτελείται από τους:

Λάϊος Παναγιώτης
Κοκκινόπουλος Ιωάννης
Μπουλούτης Αθανάσιος
Διονυσιώτης Ιωάννης
Βαρελάς Υπάτιος

Για την εξελεγκτική Επιτροπή:

Κοντοπάνου Ειρήνη

Το Δ.Σ. μετά απο την συνεδρίαση της 16ης Μαρτίου 2011
Το Δ.Σ. μετά απο την συνεδρίαση της 14ης Μαρτίου 2010
Το Δ.Σ. μετά απο την συνεδρίαση της 17ης Απριλίου 2016


SV1AWL
SV1CNO
SY1ALD
SV1OML
SV1QZCSV1CAS


Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Γενικός Γραμματέας
Ταμίας
ΜέλοςA' Μέλος
Διοικητικό Συμβούλιο