Ενημέρωση Ομάδας Έκτακτης Ανάγκης (ΟΕΑ)

Παρακαλούνται όλα τα μέλη που έχουν εκδηλώσει συμμετοχή για την ομάδα ΟΕΑ του ΣΡΕ όπως δηλώσουν διαθεσιμότητα και διαθέσιμο εξοπλισμό στον έφορο της ομάδας έως και τις 15/7/2012 το αργότερα

Από τον έφορο ΟΕΑ, SV1AWL
Tnks 73