25/11/2008
Α' κύκλος εκπαίδευσης ΟΕΑ
εκπαιδευτικό σεμινάριο πρώτων βοηθειών (θεωρία και πρακτική) απο το ΕΚΑΒ.

29/10/2008
Βράβευση Σ.Ρ.Ε απο Σ.Π.Α.Π. για την προσφορά του συνολικά κατά την καλοκαιρινή περίοδο του 2008 για την πυροφύλαξη.

23/3/2008
1η συναντηση Ο.Ε.Α. για το 2008
Ομάδα Έκτακτης Ανάγκης του Σ.Ρ.Ε.