Συνάντηση Τεχνικής Επιτροπής - «Εθελοντών» στις 04/03/2012

Καλούνται όλα τα μέλη που έχουν δηλώσει συμμετοχή και υπάγονται στην Τ.Ε. (Τεχνική Επιτροπή) του ΣΡΕ καθώς και όσοι ενδιαφέρονται, «και θέλουν να συμμετέχουν», όπως παρευρεθούν στην 1η οργανωτική συνάντηση για το 2012 η οποία θα γίνει στις 4 Μαρτίου, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00, στα γραφεία του συλλόγου με θέμα...
"Οργάνωση και ενημέρωση των μελών της Τεχνικής Επιτροπής, για τις νέες τρέχουσες δράσεις του Συλλόγου"

Ο Έφορος του Σ.Ρ.Ε.
SV1AWL