Νομοθεσία που αφορά τους Ραδιοερασιτέχνες
Νόμος 2801

ΦΕΚ-Α.46   03/03/2000
Κανονισμός Ραδιοερασιτεχνών

ΦΕΚ-Β.1969   2/9/2011