Τύπος, Περιοδικά, Ηλεκτρονικές Εκδόσεις
  • Περιοδικο Ραδιοτηλεπικοινωνίες   www.radiomagazine.com
  • Ενημερωτικό Δελτίο (NewsLetter) της Ραδιολέσχης Φλώρινας    dide.flo.sch.gr/rlf
  • ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΛΕΣΧΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ    www.maradclub.blogspot.com
  • 5-9 report - Το πρώτο ραδιοερασιτεχνικό κυβερνοπεριοδικό    www.5-9report.gr