Κρατικοί, Διεθνείς Οργανισμοί
  • Υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών   www.yme.gr
  • Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων   www.eett.gr
  • International Amateur Radio Union   www.iaru.org
  • Echolink   www.echolink.org
  • AmSat - Radio Amateur Satellite Corporation    www.amsat.org