Εκπαίδευση μελών Εθελοντικών Οργανώσεων
στους τομείς Δασοπροστασίας και Δασοπυρόσβεσης

Σας γνωρίζουμε ότι όπως και τα δύο προηγούμενα έτη θα πραγματοποιηθούν εκπαιδεύσεις στους τομείς της δασοπροστασίας και δασοπυρόσβεσης για τα ενεργά μέλη των Εθελοντικών Οργανώσεων οι οποίες είναι ενταγμένες στο Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας από το Πυροσβεστικό Σώμα.

Στις εκπαιδεύσεις οι οποίες θα διοργανωθούν τοπικά από τις Περιφερειακές Διοικήσεις Πυροσβεστικών Υπηρεσιών μπορούν να συμμετάσχουν όλοι όσοι εθελοντές το επιθυμούν, ανεξαρτήτως αν έλαβαν μέρος στις αντίστοιχες εκπαιδεύσεις κατά το προηγούμενο έτος. Η εκπαίδευση θα αρχίσει το αργότερο το τελευταίο δεκαήμερο του Απριλίου και θα έχει ολοκληρωθεί έως το τρίτο δεκαήμερο του Μαΐου.

Εντός των επόμενων ημερών θα σας διαβιβάσουμε σχετικό έγγραφο για τον τόπο και το χρόνο διεξαγωγής των εκπαιδεύσεων.

Εκ μέρους της Προϊσταμένης Δ/νσης
Διεθνών Σχέσεων, Εθελοντισμού-Εκπαίδευσης & Εκδόσεων
Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας
Δ/νση Διεθνών Σχέσεων, Εθελοντισμού,
Εκπαίδευσης & Εκδόσεων
Τμήμα Εθελοντισμού & Εκπαίδευσης
Τηλ.:  213-1510124,- 161,-199
FAX:  213-1510935
e-mail: ethelontismos@GSCP.gr
@ SV1AWL
Για τους ενδιαφερόμενους μπορούν να έρθουν σε επαφή με τη γραμματεία του Συλλόγου.