Κατόπιν συνεδρίασης στις 16.03.2011 ανασύσταθηκε νέο Δ.Σ. που αποτελείται από τους:

Λάϊος Παναγιώτης
Αντωνέλος Γεράσιμος
Καρακανίκος Αθανάσιος
Θεοδωρόπουλος Γεώργιος

Για την εξελεγκτική Επιτροπή:

Κουτούγερας  Ιωάννης
Κοντοπάνου Ειρήνη
Μπαβαβέα Γεωργία

Το Δ.Σ. μετά απο την συνεδρίαση της 14ης Μαρτίου 2010
Το Δ.Σ. μετά απο την συνεδρίαση της 8ης Μαίου 2016


SV1AWL
SV1MLI
SV1NJT
SV1JSGSV1BAD
SV1CAS


Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Γενικός Γραμματέας
ΜέλοςΠρόεδρος
A' Μέλος
B' Μέλος
Διοικητικό Συμβούλιο